Υπηρεσίες που παρέχουμε


elevator escalator

 

 

asanser

Μελέτες
Η εταιρεία αναλαμβάνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τη μελέτη και το σχεδιασμό οποιουδήποτε ανελκυστήρα προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη τεχνική λύση πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Για τη διεξαγωγή της μελέτης προηγείται επίσκεψη των μηχανικών της εταιρείας κατόπιν συνεννοήσεως- στο χώρο του έργου για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Κατόπιν συντάσσεται οικονόμο-τεχνική προσφορά που παραδίδεται στον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν είναι κατανοητό οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς, οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι στην διάθεσή σας.

Εγκαταστάσεις
Επόμενο στάδιο είναι η προμήθεια των απαραίτητων εξαρτημάτων και η εφαρμογή της μελέτης από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών της εταιρείας μας κάτω από την επίβλεψη του αρμόδιου μηχανικού του τμήματος. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας και ανταποκρίνεται στα τα νέα νομοθετικά μέτρα που αφορούν την πιστοποίηση ανελκυστήρων.

Πιστοποίηση
Κάθε νέα εγκατάσταση απαιτεί την έκδοση αδείας - πιστοποίησης. Ειδικοί τεχνικοί εταιρείας πιστοποιήσεων αναλαμβάνουν τον έλεγχο κάθε νέου συστήματος όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων ασφαλείας.

Συντηρήσεις/ Επισκευές
Η συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (αδειούχοι συντηρητές) και περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα:
έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για αποφυγή τυχόν δυσλειτουργίας
λίπανση και καθαρισμό των εξαρτημάτων
αποκατάσταση τυχόν βλαβών και απορυθμίσεων
Η σημασία της συντήρησης για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα είναι βαρύνουσα και γι' αυτό επιβάλλεται και από το νόμο. Συγκεκριμένα βάσει νόμου ο αριθμός των συντηρήσεων δεν πρέπει να' ναι μικρότερος από 9 το χρόνο για ανελκυστήρες που εξυπηρετούν μικρή ή μεσαία κίνηση, ενώ δεν πρέπει να' ναι μικρότερος από 24 για ανελκυστήρες που ξεπερνούν τις 10.000 ζεύξεις την εβδομάδα.

Εκσυγχρονισμός/ Αναβάθμιση
Μετά τη δεκαπενταετία συνίσταται η αναβάθμιση των συστημάτων του ανελκυστήρα με στόχο την ασφάλεια, λειτουργικότητα, καλύτερη απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, άνεση των επιβαινόντων και αισθητική. Κάτι τέτοιο υπαγορεύεται και από τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους ανελκυστήρες. Σύμφωνα με αυτή θα ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον μια διαδικασία πιστοποίησης όλων των παλαιών ανελκυστήρων για την έκδοση αδειών που προϋποθέτει την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων.

copyright © 2009 ΠΕΛΙΧΟΣ Designed and Hosted by Geo